Kurumsal 2017-11-17T19:13:50+00:00

Hakkımızda

Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği, medeniyetlerin beşiği İstanbul’da kurulan, tarihi dokuyu ön planda tutan, sosyal ve kültürel mekanlar olarak daha yaşanılır kentler için bilinç ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Akademik çalışmalar ışığında kentlilik bilincinin oluşturulması amacıyla Mayıs 2013 tarihinde faaliyete geçen derneğimiz, kaliteli kentlerin oluşturulması sürecinde aktif rol almayı hedeflemektedir.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan, akademisyenler tarafından desteklenen derneğimiz, kentsel yaşam kalitesi üzerine yaptığı akademik çalışmalarla ülkemizde kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasını hedeflemektedir.

Misyon

Medeniyetin özünü oluşturan şehirlerin sosyal ve kültürel mekânlar olarak daha yaşanılır kılınması için, genel bir bilinç ve farkındalık hareketi başlatmaktır. Derneğimiz bu kapsamda toplumsal dayanışmayı artıracak düşünce ve stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon

Toplumda kentsel yaşam kalitesi konusunda kentlilik bilincini arttırarak insani gelişmişlik kriterleri bakımından evrensel değerlerin, ülkemizde özümsenmesi ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmektir.

Amaç ve Hedeflerimiz

 • Kentsel yaşamın kaliteli hale gelmesini sağlamak,
 • Kent ve toplum hayatının düzenlenmesinde halkın yararına karar alınmasının sağlamak,
 • Toplumdaki bütün kesimlerin yararı gözetilerek kentsel hayatın düzenlenmesi hususunda yasal düzenlemeler yapılmasını ve bu düzenlemelerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak,
 • Toplumsal hayatı düzenleyen her türlü karar alma mekanizması
  üzerinde kamuoyu oluşturarak toplum yararına faaliyette bulunan bir baskı grubu olabilmek,
 • Ülkemizdeki merkezi yönetim ve yerel yönetimleri temsil eden, toplum yararına hareket etmesi beklenen tüm kurum ve kuruluşların etkin hizmet veren, şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlamak,
 • Örgütlü hareket edebilme ve her türlü yasal eylem ve işlemleri (kitap, rapor, bülten, web yayını, sempozyum, konferans, seminer, organizasyonu vb) yaparak kamuoyu duyarlılığı oluşturmak,
 • Ulusal ve uluslararası ilgili ağlara üye olmak veya bu alanda ağ/platform oluşturulmasına öncülük etmek,
 • Özellikle Avrupa Kentsel Şartı’nın belediyelerimiz tarafından özümsenmesi ve imzalanması için farkındalığı artırıcı çalışmalar yapmak,
 • Belediyelerde kentsel yaşam kalitesi yönetimi konusunda duyarlılık oluşturmak ve bu doğrultuda objektif kriterlerin geliştirilmesi konusunda aktif çalışmalar yapılması için her türlü ortak eğitim, etkinlik ve faaliyetleri yapmak,
 • Belediye meclisleri, kent konseyleri ve diğer ilgili organizasyonlar ile ortak faaliyetler düzenlemek.Derneğimiz, ülkemizde kentsel yaşam kalitesi yönetimi doğrultusunda yerel yönetimler için ölçülebilir ve objektif performans kriterlerinin oluşturulması için akademik çalışmaların ve toplumsal etkinliklerin yapılmasına öncülük etmek amacındadır.

Hesap Bilgileri

IBAN: TR10 0020 5000 0089 7428 0000 01

Unvan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği
Dernek Kütük Numarası 34-194-002
Adres Cerrahpaşa Mahallesi Kuyu Çıkmazı Sokak No: 6/13 Fatih, İstanbul
Vergi Dairesi 034273 – Kocamustafapaşa Vergi Dairesi
Vergi Numarası 5440629147